வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

വായ്‌പ്പാ തുക 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ
പലിശ നിരക്ക്
7.0% മുതൽ
ആവശ്യമായ സ്വർണം കുറഞ്ഞത് 18 കാരറ്റ്
ബാങ്ക് ഫീസ് ആകെ തുകയുടെ 01 ശതമാനം
മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ്  NIL
തിരിച്ചടവു കാലാവധി 36 മാസം വരെ
തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി ബുള്ളറ്റ് പയ്മെന്റ്റ് പദ്ധതി , ഓവർഡ്രാഫ്ട് പദ്ധതി


എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പ്രയോജനങ്ങൾ

സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ കാലാവധി 3 വര്ഷം വരെ ആണ്.
സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതിയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്‌പ്പാ തുക ലഭിക്കുന്നു.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അനുസരിച്ചു വിക്കിപണിയിലെ വിലയുടെ 75 % വരെ ആണ് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുക.
സ്വർണ്ണ വായ്പ്പക്ക് മറ്റു വായ്പ്പകളെ ആശ്രയിച്ചു വളരെ കുറച്ചു പലിശ നിരക്ക് മാത്രമേ ഈടാക്കുന്നുള്ളു.
ഈടു വെയ്ക്കുന്ന സ്വർണ്ണം ബാങ്കിൽ 100 % സുരക്ഷിതമാണ്.
അപേക്ഷകന്റെ സൗകര്യത്തിനു അനുസരിച്ചു സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി വളരെ സുതാര്യം ആണ്. അതിനാൽ തന്നെ പ്രത്യേക ഫീസ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ നിരക്ക്

Updated - Gold Loan Per Gram Rate w.e.f Aug 09 2022

Gold Weight Gold Purity
24 Carat
Gold Purity
22 Carat
Gold Purity
20 Carat
Gold Purity
18 Carat
1 gram 4621 4290 3900 3510
10 gram 46210 42900 39000 35100
20 gram 93600 85800 78000 70200
30 gram 140400 128700 117000 105300
40 gram 187200 171600 156000 140400
50 gram 234000 214500 195000 175500
100 gram 468000 429000 390000 351000
200 gram 936000 858000 780000 702000
300 gram 1404000 1287000 1170000 1053000
400 gram 1872000 1716000 1560000 1404000
500 gram 2340000 2145000 1950000 1755000

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ഒരു സുരക്ഷിത വായ്‌പ്പാ ആണ്. സ്വർണ്ണം ഈടു വെച്ച് അതിന്മേൽ ആണ് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അനുസരിച്ചു വിപണിയിലെ വിലയുടെ 75 % വരെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്.
സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 7 % മുതൽ ആണ്.
5340 രൂപ വരെ ഒരു ഗ്രാമിന് മേൽ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നു.
വളരെ കുറച്ചു രേഖകളും എഴുത്തുപണികളും മാത്രമേ സ്വർണ്ണ വായ്പ പദ്ധതി നടപടി ക്രമത്തിൽ ഉള്ളു.
സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു.
വരുമാനവുച്യം സിബിൽ സ്‌കോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അധികം നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏതു വ്യക്തിക്കും സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.


എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ യോഗ്യതകൾ

                            വയസ്            17 മുതൽ 70 വരെ         
                          പൗരത്വം                  ഇന്ത്യൻ
                          തൊഴിൽ         ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന/ സ്വയം തൊഴിൽ
                    ഗുണനിലവാരം                 18 കാരറ്റ്‌


എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഫോട്ടോ 2 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ആധാർ കാർഡ് / പാസ്പോർട്ട് പാൻ കാർഡ് (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് )
ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ആധാർ കാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് / റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം


എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഓൺലൈൻ ഓഫ്‌ലൈൻ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു സ്വർണ്ണവും രേഖകളും അപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചു സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് .
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു പേജിൽ കാണുന്ന ഫോമിൽ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
പലിശ നിരക്കും, തുക, കാലാവധി ഒക്കെയും താരതമ്യം ചെയ്‌തു അനുയോജ്യമായ ബാങ്കിൽ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം വളരെ ലളിതവും സൗജന്യവുമാണ്.
സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ നടപടി ക്രമത്തിൽ ഉടനീളം ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
പരിശീല ലഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങളെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ നടപടി ക്രമത്തിൽ ഉടനീളം സഹായിക്കുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ വളരെ സുതാര്യമാണ്. വളരെവേഗത്തിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു.

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ഫീസ് നിരക്ക്

പലിശ നിരക്ക് 7.0%
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ  1% 
വായ്‌പ്പാ തുക ₹ 25,000 മുതൽ  20 ലക്ഷം രൂപ വരെ
മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് കുടിശികയുടെ   1%

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തരങ്ങൾ

  • ബുള്ളറ്റ് റീപേയ്‌മെന്റ് – വേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തുക മുഴുവനും തിരിച്ചടക്കാവുന്ന പദ്ധതി.
  • ഇ എം ഐ – ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വര്ണ്ണ വായ്പ്പയുടെ തുകയും പലിശയും പല തവണകളായി ഒരു നിശ്ചിത തുക വീതം അടക്കുന്നു.

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ബന്ധപ്പെടുക

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പലിശ, കാലാവധി വായ്‌പ്പാ തുക എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും വേഗത്തിൽ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കാനും വിളിക്കുക – 9878981144

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ?
സ്വർണ്ണ ഈടു ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ആണ് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി.പെട്ടന്നുള്ള ബിസിനസ്, കൃഷി മറ്റു വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കുറഞ്ഞ കാലാവധിയിലേക്ക് സ്വർണ്ണം ഈടു വെച്ച് ആവശ്യമായ തുക സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു സുരക്ഷിത വായ്‌പ്പാ ആണ്.

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു?
സ്വർണ്ണവും രേഖകളുമായി ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചു നേരിട്ട് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു. ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
ശേഷം ഡയൽ എ ബാങ്ക് പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയും സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
ശേഷം ഏതു ബാങ്കിൽ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഉപഭോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

എത്ര രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കും?
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചു വിപണിയിലെ വിലയുടെ 70 % വരെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നു. 5430 രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആകെ 20 രൂപ വരെ ആണ് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുക.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ എങ്ങനെ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ഒരു സുരക്ഷിത വായ്‌പ്പാ ആണ്. സ്വർണ്ണം ഈടു വെച്ചു ആ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തുക ലഭിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്.

സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
പ്രതിവർഷം 7.00 % മുതൽ ആണ് പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് വായ്‌പ്പാ തുകയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുക. അതിനാൽ തന്നെ പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ സ്ഥിതി അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?
സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ സ്ഥിതി ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചോ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തവണ നിരക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?
ആകെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തുകയിൽ നിന്നും കുടിശിക തുക കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തവണ എത്ര എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ എത്ര രൂപ വരെ ലഭിക്കും?
വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ 25000 രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കും. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിലയുടെ 75 % വരെ തുക ലഭിക്കുക.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി എത്ര നാളാണ്?
36 മാസം വരെ ആണ് സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ കാലാവധി.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് എത്ര ആണ് ?
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % ആണ് സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ എങ്ങനെ പുതുക്കാം?
വായ്പ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉള്ള രേഖകളും ആയി ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചു ഈടു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ എടുത്തു നിലവിലെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിലയുമായി കൂട്ടി പുതുക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ തുക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയും സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പുതച്ച കഴിയും.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അടക്കാൻ കഴിയും ?
നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ പലിശ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാവുന്നതാണ്

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് എത്ര ആണ്?
സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് കുടിശിക തുകയുടെ 2 % ആണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തവണ അടക്കുന്നതിൽ 3 പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായി മുടക്കം വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
സ്വർണ്ണ വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്നതിൽ മുടക്കം വരുത്തിയാൽ ബാങ്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു ഒരു തുക പിഴ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും തിരിച്ചടവിൽ മുടക്കം വരുത്തുന്ന പക്ഷം ഈടു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം ലേലം ചെയ്തു വായ്‌പ്പാ തുക എടുക്കുന്നതിനു ബാങ്കിന് അധികാരം ഉണ്ട്.

സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ തിരിച്ചടവിൽ മൊറൊട്ടോറിയം ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ മൊറൊട്ടോറിയം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. തവണ അടക്കേണ്ട തിയതിയുടെ 5 ദിവസം മുൻപെങ്കിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എച് ഡി ബി സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ പലിശ എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അടക്കാം ?
ഇന്ത്യൻ റിസേർവ് ബാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു സ്വർണ്ണ വായ്പ്പയുടെ പലിശ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപ യോഗിച്ചു അടക്കാൻ കഴിയില്ല.

Menu