வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2214 രൂപ
കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
  50000
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  75 ലക്ഷം രൂപ

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു.
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു എഴുത്തുപണികൾ മാത്രമേ ഉള്ളു. ഒപ്പം കുറച്ചു രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും.
ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈടുകൾ ഒന്നും തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷകന് സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
വരുമാനം Rs 20000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, മറ്റു ഫീസുകൾ 

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
പിഴ പലിശ  2 %
ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                          അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

ആധാർ കാർഡ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

റേഷൻ കാർഡ്‌.

വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റ്റ്.
പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
ഇൻകം റാസ്‌ രേഖകൾ – കുറഞ്ഞത് 2 വര്ഷത്തേത്.
പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം
പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

Particulars Jana Small Finance Bank Bajaj Finserv Axis Bank Citibank Private Bank
Rate of Interest  9.99% Starting from 12.99% 15.75% to 24% Starting from 10.99% 11.50% to 19.25%
Tenure 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months
Amount of Loan  Upto Rs. 40 lakh Up to Rs. 25 lakh Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh Up to Rs. 30 lakh Upto Rs. 20 lakh
Processing Fee 1% to 2% of Loan Amount Up to 3.99% of the loan amount Up to 2% of loan amount plus GST Up to 3% of the loan amount Up to 2.25% of loan amount plus GST

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഒരു ടീം ആണ്. ഡയല് എ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും അനുയോജ്യമായ വായ്‌പ്പാ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജന്യവും സുതാര്യവുമാണ്.

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വളരെ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രം ആണ് ഉള്ളത്.
വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
രേഖകൾ വീട്ടിൽ വന്നു ശേഖരിക്കുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വിളിക്കു – 9878981166

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം

ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാം.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

പേർസണൽ ലോൺ തുക, ബാങ്കിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് തുകയിൽ വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മുൻ‌കൂർ ആയി തുക അടക്കുന്നതിന്റെ വിവരണങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Time Pre-closure Charge
13 മാസം മുതൽ 24 മാസം വരെ 4%
25 മാസം മുതൽ 36 മാസം വരെ 5%
more than 36 months 2%

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

Loan Amount @ Rate of Interest Tenure Of Loan
1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
2.5 lakh @ 11.25% Rs. 22,125 Rs. 11,681 Rs. 8,214 Rs. 6,492 Rs. 5,467
5 lakh @ 12% Rs. 44,424 Rs. 23,536 Rs. 16,607 Rs. 13,166 Rs. 11,122
10 lakh @ 12.5% Rs. 89,082 Rs. 47,307 Rs. 33,453 Rs. 26,579 Rs. 22,497
15 lakh @ 13% Rs. 1,33,975 Rs. 71,312 Rs. 50,540 Rs. 40,241 Rs. 34,129

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വിവിധ തരം വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

സ്ഥിരമായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇളവുകളോടെ പേർസണൽ ,ഓൻ ലഭിക്കുന്നു. പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി
നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക.
ശമ്പളം എത്ര രൂപ ആണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുന്നത്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തിപരമോ, തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു,
12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.
ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് തൊഴിലും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
20 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്

വിവാഹത്തിന് ഒരുപാടു പണം ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യമായ തുക കൈവശം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ വ്യക്തികൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിവാഹ മേക്കപ്പ് തുടങ്ങി ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ തുക .നേരത്തെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഒപ്പം പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു സഹായം ആണ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവാഹ വായ്‌പ്പാ.

ന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രതി വർഷം 11.49 % മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നത്. ഒപ്പം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. വായ്‌പ്പാ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകളും സ്റ്റെമെന്റും ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഡിഫെൻസ് പേർസണൽ ആണെങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും, ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിളിക്കുക -9878981166.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ്. പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ സവിഷേതകൾ ഇവ ആണ്.

കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 10000 രൂപ ആണ്.
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാവധി പ്രായം 65 വയസ്.
പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ കുറഞ്ഞ കാലാവധി 12 മാസം ആണ്.
പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് പ്രതി വർഷം 13 % ആണ്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഡോക്ടര്സിനു

പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ കോർപറേഷൻ ബാങ്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. 50000 രൂപ മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വായ്‌പ്പാ കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ്. പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് 11.25 % മുതൽ ആണ് പ്രതിവർഷം ഈടാക്കുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ചില യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്.

സിബിൽ സ്കോർ 650 ഉണ്ടാവണം.
25 വയസ് മുതൽ 65 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.
കുറഞ്ഞത് 4 വര്ഷം എങ്കിലും ഡോക്ടർ ആയി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ ഏതു ബാങ്കിൽ ആണോ പേർസണൽ ലോൺ ഉള്ളത് അവിടെ തുക മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് കെട്ടേണ്ടതായി വരും. ഈ പദ്ധതിക്ക് അനേകം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്.
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി നീട്ടി കിട്ടുന്നു.
സിബിൽ സ്കോറിനെ ആശ്രയിച്ചു ബാങ്ക് ഫീസ് ഇല്ല എന്നത് തുടങ്ങി മറ്റു ചില നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

നിലവിൽ ഒരു ലോൺ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ലോൺ ഇ എം ഐ 9 എണ്ണം എങ്കിലും മുടക്കം വരുത്താതെ അടക്കുന്നവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുക. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

നേരിട്ട് ആവശ്യം ആയ രേഖകളും ആയി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേനയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ – കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തു അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമത്തിൽ ഉടനീളം ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമാണ്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

ഓൺലൈൻ ആയും ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി 3 മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും. അവ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

  • നേരീട് ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
  • ബാങ്കിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ സെഗ്മെന്റിലേക് പോവുക. വിവരങ്ങൾ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ശേഷം പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
  • നേരിട്ട് ഗൂഗിൾ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. കോർപറേഷൻ ബാങ്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്തു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

✅ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്താണ്?
ഈടുകൾ ഒന്നും നൽകാതെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ചു രേഖകൾ മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു. ഉപഭോക്താവ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ കോർപറേഷൻ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇ എം ഐ ആയി പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്കും വളരെ കുറവാണ്. വ്യക്തിയുടെ ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ആയോ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയോ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവാ ആണ് എങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സിബിൽ സ്കോർ ആശ്രയിച്ചു 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്. തവണകൾ ആയി പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

✅ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ നടപടി ക്രമം എങ്ങനെ ആണ്?
നേരിട്ട് അടുത്തുള്ള ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷയും, രേഖകളും സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

✅ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ചു നടപടി ക്രമങ്ങളും, എഴുത്തുകളും മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു. ഒപ്പം കുറച്ചു രേഖകൾ മാത്രാ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. നേരിട്ട് ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഉപഭോക്താവ് സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോദിച്ചു ആണ് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നത്. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ഫീസ് എത്ര ആണ്?
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ഫീസിൽ വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
നേരിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷയോടൊപ്പം രേഖകൾ കൂടെ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന വളരെ ലളിതമായ നടപടി ക്രമത്തിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജന്യം ആണ്.

✅ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കണം?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ചു നടപടി ക്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ് . നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടും അതല്ല എങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. എഴുത്തുപണികളും, രേഖകളും വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു. വായ്‌പ്പാ തുക തവണകൾ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി 1 വർഷം മുതൽ 5 വര്ഷം വരെ ആണ്. പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്.

✅ എത്ര ആണ് ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ?
പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തുക, ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ നിരക്ക്, വായ്‌പ്പാ കാലാവധി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര സിബിൽ സ്കോർ വേണം?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിൽ സിബിൽ സ്കോർ വളരെ പ്രധാനം ആണ്. 700 മുതൽ 750 വരെയോ അതിനു മുകളിലോ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.അതല്ല എങ്കിൽ E = P x R x [(1+R)^N] / [(1+R)^N-1] എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴയും. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്


P – ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
N – ആകെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി
R – പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
ഈ മൂല്യങ്ങൾ പകരം നൽകിയാൽ മതിയാകും.

✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം?
ബിൽ പേയ്മെന്റ്റ് തുടങ്ങി വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം വരെ ഉള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ പാദത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ തുക ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതും ആയി ബന്ധപെട്ടു ബാങ്ക് നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെ വെക്കുന്നില്ല.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാം ?
വായ്‌പ്പാ തുക മുഴുവൻ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട്.
പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 12 തവണകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും. മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് കുടിശിക തുകയുടെ 4 % വരെ ബാങ്കിൽ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കം?
പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, മറ്റു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പോയി മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു, മുൻ‌കൂർ ആയി തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാം ?
ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു, പയ്മെന്റ്റ് സെക്ഷൻ സന്ദർശിക്കുക.
പേ ഓൺലൈൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി തുക അടക്കാവുന്നതാണ്.
നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉഉപയോഗിച്ചു പണം അടക്കുക. ട്രാൻസാക്ഷൻ രസീത് സേവ് ചെയ്യുക,
പേടിഎം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ഐ ടി ആർ രേഖകൾ, അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ, അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവയാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആയ രേഖകൾ.

✅ ജന സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
ബാങ്ക് ശാഖാ സ്‌നേരിട്ട സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും , പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
ഒരു പേർസണൽ ലോൺ നിലവിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ മറ്റൊരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ന്റെ കുറഞ്ഞത് 9 ഇ എം ഐ എങ്കിലും മുടക്കം വരുത്താതെ അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. കുറഞ്ഞത് 50000 രൂപ ആണ് ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുക. പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Menu