வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2105 രൂപ
കാലാവധി 1വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 24000 രൂപ
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  20 ലക്ഷം രൂപ

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

  • പേർസണൽ ലോൺ വളരെ വെങ്ങത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. പ്രീ – അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ആണെങ്കിൽ അതെ ദിവസം തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
  • പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. മൂന്നാമത് ഒരു വ്യക്തി ജാമ്യം നിൽക്കേണ്ടതില്ല.
  • പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് രേഖകളും, മറ്റു തെളിവുകളും സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. മറ്റൊരു ഈടുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇല്ല.
  • പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്. 10.75 % വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
വരുമാനം Rs 15000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, മറ്റു ഫീസുകൾ

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്ക് 9.99 % വരെ ആണ്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റ്റ്.
പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
ഇൻകം റാസ്‌ രേഖകൾ – കുറഞ്ഞത് 2 വര്ഷത്തേത്.
പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം
പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ,

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടുന്നതിന് ഡയല് എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

Bank Interest Rate Tenure Loan Amount & Proc Fee
Pragati Krishna Gramin Bank  9.99% 12 to 84 months Up to Rs. 10 lakh / –
HDFC Bank 11.25% to 21.50% 12 to 60 months Up to Rs. 40 lakh / Up to 2.50% of the loan amount
Bajaj Finserv Starting from 12.99% 12 to 60 months Up to Rs. 25 lakh / Up to 3.99% of the loan amount
Axis Bank 15.75% to 24% 12 to 60 months Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh / Up to 2% of the loan amount
Citibank Starting from 10.99% 12 to 60 months Up to Rs. 30 lakh / Up to 3% of the loan amount
ICICI Bank 11.50% to 19.25% 12 to 60 months Upto Rs. 20 lakh / Up to 2.25% of the loan amount

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഓൺലൈൻ നടപടി ക്രമം
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക 9878981166


ഓഫ്‌ലൈൻ നടപടി ക്രമം
അടുത്തുള്ള ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക.
അപേക്ഷ എഴുതി ഒപ്പം രേഖകളും സമർപ്പിക്കുക.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം?

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് സഹായവും മറ്റും നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനം ആണ് ഡയൽ എ ബാങ്ക്
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു എഴുത്തുപണികൾ മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു.
വളരെ വേഗത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അറിയാം?

ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാം.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

സാധാരണ ഗതിയിൽ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച്ചയോ 15 ദിവസങ്ങളോ സമയം എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ – അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ 1 മുതൽ 3 ദിവസങ്ങൾക്കുളിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് 

പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 12 തവണകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു വായ്‌പ്പാ തുക മുഴുവൻ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുക മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ വായ്‌പ്പാ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് നിരക്കുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Time Pre-closure Charge
13 മാസം മുതൽ 24 മാസം വരെ NIL
25 മാസം മുതൽ 36 മാസം വരെ  
MORE THAN 36 MONTHS NIL

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ- കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

Loan Amount @ Rate of Interest Tenure Of Loan
1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
2.5 lakh @ 11.25% NIL NIL NIL NIL NIL
5 lakh @ 12% NIL NIL NIL NIL NIL
10 lakh @ 12.5% NIL NIL NIL NIL NIL
15 lakh @ 13% NIL NIL NIL NIL NIL

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വിവിധ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ, ഭാവന വായ്‌പ്പാ, ശമ്പളം ;ലഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള ലോൺ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുവവർക്ക് വായ്‌പ്പാ തുടങ്ങി വിവിധ വായ്‌പകൾ പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി
നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.
ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കാൾ കൂടുതൽ രേഖകൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ

  • ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ
  • ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പഠിക്കുന്നവർക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ
  • വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ കുറഞ്ഞ തുക 4 ലക്ഷം ആണ്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഭവന വായ്‌പ്പാ

വീട് പണിയുന്നതിനു, വീട് പുതുക്കുന്നതിനും പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പണം വായ്‌പ്പാ നൽകുന്നു.
ഇന്ത്യൻ പൗരനും, എൻ ആർ ഐ ക്കും ഭവന വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
സ്ഥിരമായ വരുമാന ഉള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കും, ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഭവന വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 10.75 % മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്. കാലാവധി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം മറ്റു ഇളവുകളും പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഡിഫെൻസ് പേർസണൽ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വിളിക്കുക – 9878981166

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

വായ്‌പ്പാ തുക നിലവിലെ ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. അതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പുതിയ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ തുക അടക്കുകയും, നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. സിബിൽ സ്കോർ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക.
ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രയോജനങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
കൂടുതൽ പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

നിലവിൽ ഒരു പേർസണൽ ലോൺ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ പുതിയ ഒരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാതെ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, കുറഞ്ഞത് 9 പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തവണകൾ എങ്കിലും അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുക.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഓൺലൈൻ ആയും, ഓഫ്‌ലൈൻ ആയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന്അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ,ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക
ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.
രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്.       പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളും ആയി ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക.
അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച സമർപ്പിക്കുക

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

താഴെ പറയുന്ന രീതികളിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക, ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ചു, ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇൻക്വിരെ എന്ന സെഗ്മെന്റ് സന്ദർശിച്ചു ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു, പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേജ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

✅ പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നേരിട്ട് ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേഴ്സനെൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
പ്രതിവർഷം 9.99 % മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് എത്ര പ്രായം വേണം?
21 വയസ് മുതൽ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.

✅ എത്ര വയസ് വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും?
60 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ കുറഞ്ഞ തുക തുക എത്ര ആണ്?
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുകയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു നിബന്ധനകൾ ഇല്ല.

✅ എത്ര രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും?
10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ, എന്നിവയാണ് പി[ഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ഫീസ് എത്ര ആണ്?
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % – 2 % വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ഫീസ്.

✅ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
ഐ ടി ആർ,ഫിലിസും 3 വർഷത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചാൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി എത്ര ആണ്?
84 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ എത്ര വേണം?
750 അതിനു മുകളിലോ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ ആവശ്യം.

✅ പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് പേർസണൽ ലോൺ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്കും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എനഗ്നെ അറിയാം?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തുക എങ്ങനെ അടക്കാം ?
എല്ലാ മാസവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തുക പിടിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം?
പേർസണൽ ലോൺ കുടിശിക തുക മുഴുവൻ അടച്ചു ബാങ്കിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

✅ പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
നേരിട്ട് ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും. ഓൺലൈൻ ആയി വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി ക്ലോസ് ചെയ്യാം?
ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു, വിവരങ്ങൾ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. പേ ഓൺ ലൈൻ സെക്ഷനിൽ പോയി തുക അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രസീത് സേവ് ചെയ്തു ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

✅ പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അറിയാം?
ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് വഴി പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു, വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യം എങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പ്രഗതി കൃഷ്‌ണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാം?
പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും. അതല്ല എങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

Table of Contents

Menu