வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 25 മുതൽ 60 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2705 രൂപ
കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 36 മാസം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 1 ലക്ഷം രൂപ
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  20 ലക്ഷം രൂപ

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • പേർസണൽ ലോൺ വളരെ വെങ്ങത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. പ്രീ – അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ആണെങ്കിൽ അതെ ദിവസം തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. മൂന്നാമത് ഒരു വ്യക്തി ജാമ്യം നിൽക്കേണ്ടതില്ല.
 • പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് രേഖകളും, മറ്റു തെളിവുകളും സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. മറ്റൊരു ഈടുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇല്ല.
 • പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്. 9.99% മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 21 മുതൽ 36 വരെ
വരുമാനം Rs 25000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  ഇല്ല
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
പിഴ പലിശ ഇല്ല
ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                          അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

ആധാർ കാർഡ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

റേഷൻ കാർഡ്‌.

വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റ്റ്.
പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
ഇൻകം റാസ്‌ രേഖകൾ – കുറഞ്ഞത് 2 വര്ഷത്തേത്.
പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം
പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

Loan Amount (Rs.) 2 Years 3 Years 5 Years
1 Lakh ₹ 4,801 ₹ 3,417 ₹ 2,326
3 Lakh ₹ 14,402 ₹ 10,252 ₹ 6,979
5 Lakh ₹ 24,004 ₹ 17,086 ₹ 11,632
10 Lakh ₹ 48,008 ₹ 34,173 ₹ 23,263

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

Particulars United Bank of India Bajaj Finserv Axis Bank Citibank ICICI Bank
Interest Rate 9.99% Starting from 12.99% 15.75% to 24% Starting from 10.99% 11.50% to 19.25%
Tenure 12 to 36 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months
Loan amount Upto Rs. 20 lakh Up to Rs. 25 lakh Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh Up to Rs. 30 lakh Upto Rs. 20 lakh
Processing Fee 1%-2% Up to 3.99% of the loan amount Up to 2% of loan amount plus GST Up to 3% of the loan amount Up to 2.25% of loan amount plus GST

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ
യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക.
പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് സഹായവും മറ്റും നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനം ആണ് ഡയൽ എ ബാങ്ക്
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു എഴുത്തുപണികൾ മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു.
വളരെ വേഗത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം

ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാം.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആയ സമയം

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ 3 ദിവസം മാത്രം ആണ് സമയം ആവശ്യം

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്.

പേർസണൽ ലോൺ തുക കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഈടാക്കുന്നില്ല.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

Loan Amount 1 Year Loan 3 Year Loan 5 Year Loan
₹ 1 Lakh ₹ 8,978 ₹ 3,417 ₹ 2,326
₹ 5 Lakh ₹ 44,891 ₹ 17,086 ₹ 11,632
₹ 10 Lakh ₹ 89,782 ₹ 34,173 ₹ 23,263

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ തരം വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, വിവാഹം എന്നിങ്ങനെ ഉപഭോക്താവിന്റെ ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്കും, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

 • കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
 • 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി
 • നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക.
 • ശമ്പളം എത്ര രൂപ ആണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുന്നത്.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

 • 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.
 • ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് തൊഴിലും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 • 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ്പാ

ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുന്നു.
ടോപ് റാങ്ക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പലിശ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്.
അപേക്ഷകനോ, കുടുംബത്തിനോ പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുറഞ്ഞത് വരുമാന ഉണ്ടാകണം.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവാഹ വായ്‌പ്പാ

വിവാഹത്തിന് ഒരുപാടു പണം ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യമായ തുക കൈവശം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ വ്യക്തികൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിവാഹ മേക്കപ്പ് തുടങ്ങി ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ തുക .നേരത്തെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഒപ്പം പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു സഹായം ആണ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവാഹ വായ്‌പ്പാ.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രതി വർഷം 11.49 % മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നത്. ഒപ്പം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. വായ്‌പ്പാ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകളും സ്റ്റെമെന്റും ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഡിഫെൻസ് പേർസണൽ ആണെങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും, ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിളിക്കുക -9878981166.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആയി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ്. പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ സവിഷേതകൾ ഇവ ആണ്.

കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 10000 രൂപ ആണ്.
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാവധി പ്രായം 65 വയസ്.
പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ കുറഞ്ഞ കാലാവധി 12 മാസം ആണ്.
പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് പ്രതി വർഷം 13 % ആണ്.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് പേർസണൽ ലോൺ മാറ്റുന്നതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫെർ. പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ ഏതു ബാങ്കിൽ ആണോ പേർസണൽ ലോൺ ഉള്ളത് അവിടെ തുക മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് കെട്ടേണ്ടതായി വരും.
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി നീട്ടി കിട്ടുന്നു.
സിബിൽ സ്കോറിനെ ആശ്രയിച്ചു ബാങ്ക് ഫീസ് ഇല്ല എന്നത് തുടങ്ങി മറ്റു ചില നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

നിലവിൽ ഒരു പേർസണൽ ലോൺ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ പുതിയ ഒരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാതെ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, കുറഞ്ഞത് 9 പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തവണകൾ എങ്കിലും അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുക.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

 • ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക, ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
 • ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ചു, ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇൻക്വിരെ എന്ന സെഗ്മെന്റ് സന്ദർശിച്ചു ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
 • പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു, യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേജ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

✅ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?
നേരിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

✅ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ് ?
പ്രതിവര്ഷം 9.99 % മുതൽ ആണ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര പ്രായം വേണം?
കുറഞ്ഞത് 25 വയസ് പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.

✅ എത്ര വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്?
60 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

✅ പെർസോണാൽ ലോൺ കുറഞ്ഞ തുക എത്ര ആണ്?
50000 രൂപ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ കുറഞ്ഞ തുക.

✅ എത്ര രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും?
പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക.

✅ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

✅ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ഫീസ് എത്ര ആണ് ?
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്.

✅ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം?
വരുമാനത്തിന്റെയും, ബിസിനെസ്സിന്റെയും രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി എത്ര ആണ്?
36 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആയ സിബിൽ സ്കോർ എത്ര ആണ്?
750, അതിനു മുകളിലോ സിബിൽ സ്കോർ ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം.

✅ പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അടക്കാം ?
എല്ലാ മാസവും പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തുക ബാങ്ക് അക്കൗട്ടിൽ നിന്നും ബാങ്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം?
വായ്പ്പയുടെ മുഴുവൻ തുകയും ബാങ്കിൽ അടച്ചു ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
നേരിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺഎങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി ക്ലോസ് ചെയ്യാം?
യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.
പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേ ഓൺലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി തുക അടക്കുക.
റെസിപ്റ് സേവ് ചെയ്യുക.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാം ?
ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അറിയാം?
യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
കൂടുതൽ തുക ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നേരിട്ട് വായ്പ്പയുടെ രേഖകളും ആയി ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തുക അടക്കുന്നതിൽ മുടക്കം വരുത്തിയാൽ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

✅ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാം?
യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

Table of Contents

Menu