வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2105 രൂപ
കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 36 മാസം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 5000 രൂപ
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  40 ലക്ഷം രൂപ

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
വരുമാനം Rs 15000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല
ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
പിഴ പലിശ ഇല്ല
ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                          അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

ആധാർ കാർഡ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

റേഷൻ കാർഡ്‌.

വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

Bank Interest Rate Tenure Loan Amount & Proc Fee
Vananchal Gramin Bank 9.99% 12 to 60 months Up to Rs. 50 lakh / varies depending on the loan amount
HDFC Bank 11.25% to 21.50% 12 to 60 months Up to Rs. 40 lakh / Up to 2.50% of the loan amount
Bajaj Finserv Starting from 12.99% 12 to 60 months Up to Rs. 25 lakh / Up to 3.99% of the loan amount
Axis Bank 15.75% to 24% 12 to 60 months Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh / Up to 2% of the loan amount
Citibank Starting from 10.99% 12 to 60 months Up to Rs. 30 lakh / Up to 3% of the loan amount
Private Bank 11.50% to 19.25% 12 to 60 months Upto Rs. 20 lakh / Up to 2.25% of the loan amount

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം?

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രതിനിധികൾ പേർസണൽ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ ഉടനീളവും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതവും, സുതാര്യവുമാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും, ഫീസും ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം?

ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

ഈ മൂല്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നൽകിയാൽ മതിയാകും

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആയ സമയം

ഒരു ദിവസം മുതൽ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആയ സമയം.രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞു, വായ്‌പ്പാ അനുവദിക്കുന്നത് വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആയ നടപടി ക്രങ്ങൾക്ക് സമയം ആവശ്യം.

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്.

പേർസണൽ ലോൺ തുക, ബാങ്കിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് തുകയിൽ വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത തുക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല.

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

Rate
5 Yrs
4 Yrs
3 Yrs
10.50%
2149
2560
3250
11.00%
2174
2584
3273
11.50%
2199
2608
3297
12.00%
2224
2633
3321
12.50%
2249
2658
3345
13.00%
2275
2682
3369
13.50%
2300
2707
3393
14.00%
2326
2732
3417
14.50%
2352
2757
3442
15.00%
2378
2783
3466

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലേക്ക് നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മാറ്റുന്നതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലാവധിയോടെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചടങ് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ സംവിധാനം ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോൾ നിലവിൽ പേർസണൽ ലോൺ ഏതു ബാങ്കിൽ ആണോ ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസും ബാങ്ക് ഫീസും അടക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്.

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമിന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോനിന്നു പുറമെ വീണ്ടും പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ തുക മറ്റൊരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാതെ പണം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സംവിധാനം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്. നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മേൽ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപേ വായ്‌പ്പാ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നു.

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ സ്ഥിതി

ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആയി സംസാരിച്ചു ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ചു, ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇൻക്വിരെ എന്ന സെഗ്മെന്റ് സന്ദർശിച്ചു ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു, ബാങ്ക് പേജ് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ എന്ന പേജ് സന്ദർശിക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഓൺലൈൻ ആയും, ഓഫ്‌ലൈൻ ആയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന്അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേർസണൽ ലോൺ സെഗ്മെന്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുകയും പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

✅ വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ?
ഈടുകൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൻ സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നത്. ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷയും രേഖകളും സമർപ്പിച്ചോ, ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേനയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. തവണകൾ ആയി പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ ആണ്?
പെര്സോഅംൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾ വളരെ സുതാര്യവും, ലളിതയ്‍ഹവും ആണ്. വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നടപടി ക്രമങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക.
ഓൺലൈൻ ആയോ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
രേഖകളും മറ്റു തെളിവുകളും ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക.
രേഖകളും അപേക്ഷയും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം പേർസണൽ ലോൺ വേഗത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
പ്രതിവർഷം 9.99 % മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ എത്ര ആണ്?
750, അതിനു മുകളിലോ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആയ സിബിൽ സ്കോർ.

✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം?
ബില് പയ്മെന്റ്റ്, തുടങ്ങായി വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കുംപഴ്സണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ഉരുപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തുക ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.

✅ വനാഞ്ചൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ ഫിലിസും വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Menu