സ്വർണ്ണ പണയ വായ്‌പ്പാ
1.25% 0.75% മാസം തോറും

தங்க நகை கடன் @ 0.75%

↓ 0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம் ↓

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions.
0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம்
30 நிமிடத்தில் பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
1 கோடி வரை கடன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
உங்கள் தங்கத்திற்கு 100 சதவீதம் பாதுகாப்பு

30 நிமிடத்தில் கடனை பெற்றுக்கொள்ளலாம்

இந்தியாவிலேயே அதிக தங்க விகிதம்

உங்கள் தங்கத்திற்கு 100 சதவீதம் பாதுகாப்பு

குறைந்த ஆவணங்களே போதுமானது

EMI இன்றி தங்க கடன் பெறலாம்

கடனையும் வட்டியையும் பதவி காலம் முடிவதற்குள் செலுத்தினால் போதும்

ஒரு வருகையிலேயே தங்கநகை கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம்

எந்த விதத்திலும் தங்கம் உருகாது

எந்தநேரமும் ஆன்லைனில்  பணம் செலுத்தும் வசதி

எந்த விதமான மறைமுக கட்டணமும் இல்லை

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

தங்க நகை கடன்

இந்தியாவில் தங்கம் ஒரு விலைமதிக்கப்ற்ற பெருளாக மதிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்படுகிறது. தங்கம் வாங்குவதையும் அன்பளிப்பாக கொடுப்பதையும் ஒரு பழைய பாரம்பரியமான கலாச்சாரம். எனினும், இந்த சேவையான நகை கடன் மக்களின் கட்சியான உலோகம் மாறியுள்ளது. இப்போதெல்லாம், மக்கள் அவர்களின் கடன்களை அடைக்கவே நகையை பயன்படுத்துகின்றனர்.

தங்க நகை கடன் ஆவணங்கள்

  • போட்டோ : 2 பாஸ்போர்ட் – சைஸ் கலரேட் போட்டோக்ராப் 
  • ஐடி ஆதாரம்: ஆதார் கார்டு / பான் கார்டு /ட்ரிவிங் லைசென்ஸ் /வாக்காளர் அட்டை 
  • முகவரி  ஆதாரம்: ஆதார் கார்டு / பான் கார்டு /ட்ரிவிங் லைசென்ஸ் /வாக்காளர் அட்டை/ வாடகை ஒப்பந்தம்

இந்தியாவிலேயே no.1 தங்கநகை கடன் நடைமேடை

729 நபர்கள் பரிந்துரைத்துளினார்

தங்க கடன் கேள்விகள்

Menu