வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 23 മുതൽ 58 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 2 ലക്ഷം രൂപ
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  7.5 ലക്ഷം രൂപ

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

വളരെ കുറച്ചു എഴുത്തുകളും രേഖകളും മാത്രം ആണ് എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം. അതിനാൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമം വളരെ ലളിതമാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിൽ ഏടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നല്കേണ്ടതില്ല. മൂന്നാമത് ഒരു വ്യക്തിയെ ജാമ്യം നിർത്തേണ്ടതിൻ ഇല്ല. അപേക്ഷകന് സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.
എഴുത്തുപണികൾ വളരെ കുറവായതിനാൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ അനുവദിച്ചു ലഭിക്കുന്നു.
പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക വ്യക്തിയുടെ ഏതു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 23 മുതൽ 60 വരെ
വരുമാനം Rs 25000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ, പലിശ നിരക്ക് മറ്റു ഫീസുകൾ

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  ഇല്ല
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
പിഴ പലിശ ഇല്ല
ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                          അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

ആധാർ കാർഡ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

റേഷൻ കാർഡ്‌.

വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

Particulars AU Small Finance Bank Bajaj Finserv Axis Bank Citibank ICICI Bank
Interest Rate 9.99% Starting from 12.99% 15.75% to 24% Starting from 10.99% 11.50% to 19.25%
Tenure 2 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months
Loan amount Up to Rs.7.5 lakh Up to Rs. 25 lakh Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh Up to Rs. 30 lakh Up to Rs. 20 lakh

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ
എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്  ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക.
പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് സഹായവും മറ്റും നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനം ആണ് ഡയൽ എ ബാങ്ക്
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു എഴുത്തുപണികൾ മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു.
വളരെ വേഗത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും, ഫീസും ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വിളിക്കുക – 9878981166

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം

ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച്ചയോ 15 ദിവസങ്ങളോ സമയം എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ – അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ 1 മുതൽ 3 ദിവസങ്ങൾക്കുളിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 12 തവണകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാവുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്, ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയെയും,പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് നിരക്കുകൾ .

സമയം ഫീസ്
12 മാസത്തിനു മുൻപ് 5%
12 മാസത്തിനു ശേഷം  3%

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

Loan Amount @ Rate of Interest Tenure Of Loan
1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
2.5 lakh @ 11.25% Rs. 22,125 Rs. 11,681 Rs. 8,214 Rs. 6,492 Rs. 5,467
5 lakh @ 12% Rs. 44,424 Rs. 23,536 Rs. 16,607 Rs. 13,166 Rs. 11,122
10 lakh @ 12.5% Rs. 89,082 Rs. 47,307 Rs. 33,453 Rs. 26,579 Rs. 22,497
15 lakh @ 13% Rs. 1,33,975 Rs. 71,312 Rs. 50,540 Rs. 40,241 Rs. 34,129

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വിവിധ തരം വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

വിവാഹം, വിദ്യാഭാസം തുടങ്ങി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു.പേർസണൽ ലോൺ വിവിധ തരം വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി
നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക.
ശമ്പളം എത്ര രൂപ ആണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുന്നത്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.
ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് തൊഴിലും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
20 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ്പാ

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ നൽകുന്നു.
വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ, കെ വൈ സി രേഖകൾ എന്നിവ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.
അപേക്ഷകന് പൂരിപ്പിച്ചു , ഒപ്പു വെച്ച അപേക്ഷ ഫോമും ആയി ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഭാവന വായ്‌പ്പ

വീട് പണികൾക്കും, വീട് പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 500 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്.
പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷകനു കുറഞ്ഞത് 18 വയസ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അപേക്ഷകന് പരമാവധി 75 വയസ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രതി വർഷം 9.99 % മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നത്. ഒപ്പം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. വായ്‌പ്പാ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകളും സ്റ്റെമെന്റും ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഡിഫെൻസ് പേർസണൽ ആണെങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും, ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിളിക്കുക -9878981166.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ

നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് പേർസണൽ ലോൺ മാറ്റുന്നതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫെർ.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേനയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ – കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തു അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമത്തിൽ ഉടനീളം ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമാണ്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

  • ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക, ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
  • ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ചു, ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇൻക്വിരെ എന്ന സെഗ്മെന്റ് സന്ദർശിച്ചു ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
  • പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു, എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേജ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ചോദ്യങ്ങൾ

✅ എന്താണ് എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ?
ഈടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകാതെ പെര്സോഅംൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ചു രേഖകൾ മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു. ഉപഭോക്താവ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നത്. പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് 9.99 % മുതൽ ആണ്.

✅ എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം പെര്സോഅംൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ആയോ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയോ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവാ ആണ് എങ്കിൽ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. തവണകൾ ആയി പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

✅ എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
പ്രതിവർഷം ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 9.99 % ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ ഈടാക്കുന്നത്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസ് എത്ര ആണ്?
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ നടപടി ക്രമം എങ്ങനെ ആണ്?
പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമം വളരെ ലളിതം ആണ്. നേരിട്ട് അടുത്തുള്ള ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷയും, രേഖകളും സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു ആവശ്യമായ രേഖകളും തെളിവുകളും സമർപ്പിക്കുക.
വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ചു നടപടി ക്രമങ്ങളും, എഴുത്തുകളും മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു. ഒപ്പം കുറച്ചു രേഖകൾ മാത്രാ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. നേരിട്ട് ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര ആണ്?
പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തുക, ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ നിരക്ക്, വായ്‌പ്പാ കാലാവധി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കാലാവധി, തുക എന്നിവയെ അനുസരിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ പ്രതിമാസ തവണ നിരക്കിൽ വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ എത്ര വേണം?
750, അതിനു മുകളിലോ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.അതല്ല എങ്കിൽ E = P x R x [(1+R)^N] / [(1+R)^N-1] എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴയും. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
P – ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
N – ആകെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി
R – പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
ഈ മൂല്യങ്ങൾ പകരം നൽകിയാൽ മതിയാകും.

✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം?
ബിൽ പേയ്മെന്റ്റ് തുടങ്ങി വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം വരെ ഉള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ പാദത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ തുക ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതും ആയി ബന്ധപെട്ടു ബാങ്ക് നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെ വെക്കുന്നില്ല.ഉപഭോക്താവിന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നത്.

✅ എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാം ?
വായ്‌പ്പാ തുക മുഴുവൻ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട്.
പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 12 തവണകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും. മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്കിൽ ഫീസ് കെട്ടേണ്ടതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാം?
പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, മറ്റു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പോയി മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു, മുൻ‌കൂർ ആയി തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ തിരിച്ചു അടക്കാം ?
സ്റ്റാന്റിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ഷൻ, ചെക്ക് തുടങ്ങി മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ പ്രതിമാസ ഇ എം ഐ തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഉണ്ട്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാം ?
ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു, പയ്മെന്റ്റ് സെക്ഷൻ സന്ദർശിക്കുക.
പേ ഓൺലൈൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി തുക അടക്കാവുന്നതാണ്.
നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചു പണം അടക്കുക.
ട്രാൻസാക്ഷൻ രസീത് സേവ് ചെയ്യുക,
പേ ടി എം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ഐ ടി ആർ രേഖകൾ, അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ, അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവയാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആയ രേഖകൾ

✅ എ യൂ സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
ബാങ്ക് ശാഖാ സ്‌നേരിട്ട സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും , പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
ഒരു പേർസണൽ ലോൺ നിലവിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ മറ്റൊരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ന്റെ കുറഞ്ഞത് 9 ഇ എം ഐ എങ്കിലും മുടക്കം വരുത്താതെ അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. കുറഞ്ഞത് 50000 രൂപ ആണ് ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുക. പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Table of Contents

Menu