வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2148 രൂപ
കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 72 മാസം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 50000 രൂപ
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  20 ലക്ഷം രൂപ


സിൻഡിക്കേറ്റ്  ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

Syndicate Bank Personal Loan


സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
വരുമാനം Rs 15000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 


സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഫീസ്, മറ്റു നിരക്കുകൾ

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
പിഴ പലിശ  2 %
ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല


സിൻഡിക്കേറ്റ്  ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                          അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

ആധാർ കാർഡ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

റേഷൻ കാർഡ്‌.

വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ


സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?

പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോമിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.
ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ താരതമയം ചെയ്തു അനുയോജ്യമായ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ ഉടനീളം ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം ?

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രതിനിധികൾ പേർസണൽ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ ഉടനീളവും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതവും, സുതാര്യവുമാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും, ഫീസും ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?

ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ നിരക്ക് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയും. അതിയായി
കാലാവധി,
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക,
പലിശ നിരക്ക്
എന്നി മൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും.

സിൻഡിക്കേറ്റ് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച്ചയോ 15 ദിവസങ്ങളോ സമയം എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ – അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ 1 മുതൽ 3 ദിവസങ്ങൾക്കുളിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 12 തവണകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു വായ്‌പ്പാ തുക മുഴുവൻ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുക മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഉണ്ട്. എന്നാൽ വായ്‌പ്പാ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് നിരക്കുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Time Pre-closure Charge
13 മാസം മുതൽ 24 മാസം വരെ 4%
25 മാസം മുതൽ 36 മാസം വരെ 5%
more than 36 months 2%

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

Loan Principal @ interest Tenure
1 year 2 year 3 year 4 year 5 year
1 lakh @ 11.95% Rs.8,883 Rs.4,705 Rs.3,319 Rs.2,631 Rs.2,222
5 lakh @ 12% Rs.44,424 Rs.23,537 Rs.16,607 Rs.13,167 Rs.11,122
10 lakh @ 15% Rs.90,258 Rs.48,487 Rs.34,665 Rs.27,831 Rs.23,790
15 lakh @ 16% Rs.1,36,096 Rs.73,445 Rs.52,736 Rs.42,510 Rs.36,477

വിവിധതരം സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

Types of Loan Interest Rate (p.a)
SyndConnect 12.00% p.a. onwards
SyndSenior 11.95% p.a. onwards
SyndSaral 12.00% p.a. onwards

സിനഡ്‌കണക്ട് ലോൺ

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ സിണ്ടിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ പഴ്സണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. 72 ഇ എം ഐ കളായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്. ഡിമാൻഡ് ലോൺ ഫെസിലിറ്റി വഴി ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ ജാമ്യം നിർത്തിയാൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

സിനഡ്സീനിയർ ലോൺ

65 വയസ്സായോ അതിനു മുകളിലോ പ്രായം ഉള്ള മുതിർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. പേർസണൽ ലോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുക. 72 തവണകൾ ആയി ഉപഭോക്താക്കൾക് പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

സിനഡ്സരൾ ലോൺ

കുറഞ്ഞത് 21 പ്രായം ഉള്ള ഏതു വ്യക്തിക്കും ഈ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി പ്രകാരം പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്കും, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന് വ്യക്തികൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ജാമ്യം നിർത്തേണ്ടതാണ്.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

വായ്‌പ്പാ നിരക്ക് കൂടുതൽ ആവുകയോ അടക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട്. പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെറിനു ചില പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചു അടവിന് കൂടുതൽ കാലാവധി.
സിബിൽ സ്കോർ ആശ്രയിച്ചു ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെറിൽ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

നിലവിൽ ഒരു ലോൺ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ തുക ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ പുതിയ ഒരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞത് പേർസണൽ ലോൺ 9 തവണകൾ എങ്കിലും അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുക. കുറഞ്ഞത് 50000 രൂപ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുക.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം 

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനായി സിണ്ടിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേനയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേർസണൽ ലോൺ സെഗ്മെന്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തോഴിൽ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുകയും പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഡയൽ എ ബാങ്ക് ആയി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് – 9878981166.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിൽ പല മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

  • നേരിട്ട് അടുത്തുള്ള ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്.
  • വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പോർട്ടൽ മുഖേന വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
  • സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

✅ എന്താണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ?
വിവാഹം, യാത്ര, മെഡിക്കൽ എമർജൻസി തുടങ്ങി ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നിങ്ങളെ സഹായക്കിന് കഴിയുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഓൺലൈൻ ആയി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അവ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ ഓൺലൈൻ ആയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമരിപ്പാക്കണം. ഇ എം ഐ ആയി ആണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാൻ കഴിയുക.

✅ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ് ?
പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമം എങ്ങനെ ആണ് ?
പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമം വളരെ ലളിതവും സുതാര്യവും ആണ്. ആവശ്യമായ രേഖകൾമായി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിചോ, സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് യാണോ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴിയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം.
ആദ്യം ബാങ്കും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
പിന്നീട് ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക.
ശേഷം രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക.
രേഖകളും യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്. ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചോ ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈദ്‌ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ രേഖകൾ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഉപഭോയ്‌ക്താവ് ആണ് എങ്കിൽ 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക
ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്
ശേഷം രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

✅ എന്ത്കൊണ്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കണം?
സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ വേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 4 മണിക്കൂറുകൾക്കുളിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. തവണകൾ ആയി ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടച്ചാൽ മതിയാകും. 5 വർഷം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര ആണ്?
പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചാക്കുന്നതിനു തവണ നിരക്ക് വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വായ്‌പ്പാ കാലാവധി, ആളാകെ വായ്‌പ്പാ തുക പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ വെച്ച് കണക്കു കൂട്ടിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയും.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ എത്ര വേണം?
പെർസോണാൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ആണ്. കുറഞ്ഞത് 700 – 750 സിബിൽ സ്കോർ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം?
E = P x R x [(1+R)^N] / [(1+R)^N-1] എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
p – ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
r – പലിശ നിരക്ക്
n – പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയും.

✅ പെർസ്‌നൽ ലോൺ തുക ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും?
വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, തുടങ്ങി ബില് പയ്മെന്റ്റ് വരെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുമോ?
പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 12 തവണകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും. കുടിശിക തുകയുടെ 4 % വരെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും?
സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും. അതിനു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ആയി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക.
ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ എഴുതി സമർപ്പിക്കുക.
മുൻ‌കൂർ തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.
കുടിശിക തുക അടച്ചതിനു ശേഷം ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റുക.

✅ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ തിരിച്ചു അടക്കാം ?
സ്റ്റാന്റിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ചോ, നേരിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ മറ്റു ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു അടക്കാൻ കഴിയും.

✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും?
വളരെ വേഗത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും.
സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.
പേ ഓൺലൈൻ എന്ന പേജിൽ, വായ്പ്പയുടെ വിവരങ്ങളും തീയതി ഓഫ് ബെർത്തും നൽകുക.
പണം അടക്കുക, രസീത് സേവ് ചെയുക.
വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ നളിനി ആയി അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആണേൽ ഐ ടി ആർ ഫിലെസ് എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

✅ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു വായ്പ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും.
ബാങ്കിന്റെ യാണോ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി പേർസണൽ ലോൺ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ മറ്റു വിവരങ്ങൾ നൽകിയും സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
കൂടുതൽ പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മുടക്കം വരുത്താതെ കുറഞ്ഞത് 9 പേർസണൽ ലോൺ തവണകൾ അടച്ചിട്ടുള്ളവർക് ആണ് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക. 50000 രൂപ മൂത്ത പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Table of Contents

Menu