வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice
യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2148 രൂപ
കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക  1 ലക്ഷം രൂപ
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  4 ലക്ഷം രൂപ

 

Utkal Grameen Bank Personal Loan

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

9.99 % മുതൽ പ്രതിമാസം പലിശ നിരക്ക്
വളരെ കുറച്ചു രേഖകളും എഴുത്തുപണികളും മാത്രം ആവശ്യം ഉള്ളു.
വേഗത്തിൽ ഉള്ള നടപടി ക്രമം

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
വരുമാനം Rs 25000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഫീസ്, പലിശ നിരക്ക്, മറ്റു നിരക്കുകൾ

Loan principal @ interest

Tenure

1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
1 lakh @ 12% Rs. 8,884 Rs. 4,707 Rs. 3,321 Rs. 2,633 Rs. 2,224
3 lakh @ 12.5% Rs. 26,724 Rs. 14,192 Rs. 10,036 Rs. 7,973 Rs. 6,749
6 lakh @ 12.75% Rs. 53,520 Rs. 28,454 Rs. 20,144 Rs. 16,022 Rs. 13,575
9 lakh @ 13% Rs. 80,385 Rs. 42,787 Rs. 30,324 Rs. 24,144 Rs. 20,477

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                          അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

ആധാർ കാർഡ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

റേഷൻ കാർഡ്‌.

വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

  • രേഖകൾ
  • പാൻ കാർഡ്
  • ആധാർ കാർഡ്
  • വീടിന്റെ രേഖകൾ
  • 2 പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ മി കാൽക്കുലേറ്റർ

oan Amount (Rs.) 2 Years 3 Years 5 Years
1 Lakh ₹ 4,801 ₹ 3,417 ₹ 2,326
3 Lakh ₹ 14,402 ₹ 10,252 ₹ 6,979
5 Lakh ₹ 24,004 ₹ 17,086 ₹ 11,632
10 Lakh ₹ 48,008 ₹ 34,173 ₹ 23,263

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

Particulars Utkal Grameen Bank Bajaj Finserv Axis Bank Citibank ICICI Bank
Interest Rate 9.99% Starting from 12.99% 15.75% to 24% Starting from 10.99% 11.50% to 19.25%
Tenure 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months
Loan amount Contact Bank Up to Rs. 25 lakh Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh Up to Rs. 30 lakh Up to Rs. 20 lakh
Processing Fee 1%-2% Up to 3.99% of the loan amount Up to 2% of loan amount plus GST Up to 3% of the loan amount Up to 2.25% of loan amount plus GST

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ

  • ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് .സന്ദർശിക്കുക.
  • പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
  • ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ 

  • ആവശ്യമായ രേഖകളും ആയി ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
  • അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കും ആയി ഫോൺ മുഖേന ബന്ധപ്പെടുക

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം ?

ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതവും, സുതാര്യവുമാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും, ഫീസും ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം?

പേർസണൽ ലോൺ തുക, പലിശ നിരക്ക്, പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി എന്നിവ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചടക്കുന്നതിനു ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്നതില്ല

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

Loan Amount 1 Year Loan 3 Year Loan 5 Year Loan
₹ 1 Lakh ₹ 8,978 ₹ 3,417 ₹ 2,326
₹ 5 Lakh ₹ 44,891 ₹ 17,086 ₹ 11,632
₹ 10 Lakh ₹ 89,782 ₹ 34,173 ₹ 23,263

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ – വിവിധ തരങ്ങൾ

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വിവിധതരം പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതികൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസം, മെഡിക്കൽ, ഹോം, വിവാഹം തുടങ്ങി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തെ ആശ്രയിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ്

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം പെര്സോഅംൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്
പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബാങ്കും ആയി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ

വിദ്യാഭാസ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ 50000 രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നു.
പലിശ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്
7.50 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ള വായ്പ്പകൾക്ക് 10 വർഷവും, അതിനുമുകളിൽ തുകയ്ക്ക് 15 വർഷവും വരെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വിവാഹ വായ്‌പ്പാ

വിവാഹ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.
കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ശമ്പളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റ്റ്.
വീടിന്റെ രേഖകൾ ‘
ശമ്പളവും വരുമാനയം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.
വായ്‌പ്പാ കാലാവധി എത്ര വേണം എന്ന് ഉപഭോക്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഈടാക്കുന്നില്ല.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയും ആയി ബന്ധപ്പെടുക.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലെ പേർസണൽ ലോൺ മാറ്റുന്നതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ ബാങ്കിൽ വായ്‌പ്പാ തുക മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്. ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രയോജനകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
പേർസണൽ ലോൺ കൂടുതൽ കാലാവധി
സിബിൽ സ്കോർ ആശ്രയിച്ചു നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ഫീസ് നിരക്കിൽ ഇളവുകൾ.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

കൂടുതൽ പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ പുതിയ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞത് 9 പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ തവണകൾ എങ്കിലും മുടക്കം വരുത്താതെ അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമാകുക.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം?

പേർസണൽ ലോൺ ;ലഭിക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പേജിൽ കാണുന്ന ഫോമിൽ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുകയും പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
ശേഷം ഏതു ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക കൈപ്പറ്റുക.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

പല മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്
ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ചു, പെർഷണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എന്ന പേജിൽ പൂട്ടി പേർസണൽ ലോൺ ട്രാക്കർ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും.
ലോഗിൻ ചെയ്തു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും.

ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

✅ ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ?
ഉപഭോക്താക്കളുടെ പെട്ടന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ, വളരെ ലളിതമായ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.

✅ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ് ?
പ്രതി വർഷം 9.99 % മുതൽ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് ആണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ ആണ് ?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്.
നേരിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ആദ്യം തന്നെ വായ്‌പ്പാ തുക എത്ര എന് കണക്കു കൂട്ടുക. ശേഷം യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
ഓൺലൈൻ ആയോ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക.
ശേഷം ബാങ്കിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.
പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ഫീസ് അടക്കുക.

✅ ഉത്കൽ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്. വളരെ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട്, കുറച്ചു രേഖകൾ മാത്രം സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയോ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിച്ചു, ബാങ്കിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?
നേരിട്ട് രേഖകളും ആയി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ,ഓൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം. പിന്നീട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു തുക ലഭ്യമാക്കിയാൽ മതിയാകും.

✅ ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കണമേ?
ഉത്കൽ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമം വളരെ ലളിതമാണ്. കുറഞ്ഞ പലിശ നിറയ്ക്കും, വേഗത്തിൽ ഉള്ള നടപടി ക്രമവും ഉപഭോക്തക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വായ്‌പ്പാ കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ്. ഒപ്പം വളരെ കുറച്ചു രേഖകളും ഏഴുകളും മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര ആണ്?
പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, വായ്‌പ്പാ കാലാവധി, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ വെച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര സിബിൽ സ്കോർ വേണം?
കുറഞ്ഞത് 700 അതിനു മുകളിലോ സിബ്ബിൽ സ്കോർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹർ.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
E = P x R x [(1+R)^N] / [(1+R)^N-1] എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
P – ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
R – പ്രതിവർഷ പലിശ നിരക്ക്
N – ആകെ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി

✅ ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ?
വിവാഹം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയാം?
രേഖകൾ, തുകയും ആയി ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് കെട്ടിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാം ?
ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു പയ്മെന്റ്റ് പേജിൽ പോയി പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പേ എന്ന ഐക്കൺ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
രേഖകൾ, പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ, വീടിന്റെ രേഖകൾ, 2 പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയാണ് പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ യോടൊപ്പം ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

Table of Contents

Menu