வட்டி விகிதம்
1.25% 0.79% மாதத்திற்கு

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ

உங்கள் தங்கத்திற்கு எதிராக மிக உயர்ந்த மதிப்பை பெறுங்கள்

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.
Unlock the Real Value of your Gold
Rates as low as 9.90%*
Get Money in 30 Mins
Loan Amount Up to 1 Crore
Loan Tenure Up to 48 Months
Unbiased Experts Advice

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2148 രൂപ
കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 50000 രൂപ
പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  10 ലക്ഷം രൂപ

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഓരോ പ്രധാന സവിശേഷതയും താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.


PNB Personal Loan

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്

സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
വരുമാനം Rs 25000 പ്രതിമാസം 
തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ – പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ് 

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  ഇല്ല
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
പിഴ പലിശ ഇല്ല
ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ – ആവശ്യമായ രേഖകൾ 

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ താഴെ നല്കിയിക്കുന്ന രേഖകൾ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                          അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

ആധാർ കാർഡ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

റേഷൻ കാർഡ്‌.

വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

മറ്റു പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്യൂലെറ്റർ 

മറ്റു പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 

Bank Interest Rate Tenure Loan Amount & Proc Fee
PNB  9.99%  12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  10 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 1% വരെ 
HDFC Bank 11.25%  മുതൽ 21.50% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  40 ലക്ഷം രൂപ വരെ  / വായ്പ തുകയുടെ 2.50% വരെ 
Bajaj Finserv  12.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   25 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3.99% വരെ 
Axis Bank 15.75%  മുതൽ 24% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  50,000 രൂപ മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ  2% വരെ 
Citibank  10.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   30 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3% വരെ 
ICICI Bank 11.50% to 19.25% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   20 ലക്ഷം രൂപ വരെ /വായ്പ തുകയുടെ  2.25% വരെ 

മറ്റു പി എൻ ബി വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

PNB Gold Loan PNB Car Loan PNB Home Loan PNB Business Loan
PNB TWL PNB LAP PNB Credit Card PNB Education Loan

എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കണം?

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥാപനം ആണ് ഡയൽ എ ബാങ്ക്. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങളെ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി നടപടി ക്രമത്തിൽ ഉടനീളം ഏറ്റവും നല്ല സേവനം നൽകി സഹായിക്കുന്നതാണ്.പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സഹായിയെ ലഭിക്കുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജ്യവും, സുതാര്യവുമാണ്. 

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം?

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂടുതുന്നതിനു താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആവശ്യം ആണ്

  1. ആകെ പേർസണൽ ലോൺ തുക
  2. പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
  3. പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി

ഈ വിവരങ്ങൾ കാൽക്യൂലെറ്റർ ൽ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചടവ് തവണ അറിയാൻ കഴിയും

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാ ങ്ക്പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു ആഴ്ച്ച മുതൽ 2 ആഴ്ച്ച വരെ സമയം എടുക്കും. എന്നാൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള യപഭോക്താക്കൾ ആണേൽ 48 മണിക്കൂർ മുതൽ 72 മണിക്കൂറിനു ഉള്ളിൽ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ മുൻകൂർ അടക്കുന്നതിനു ഫീസ്.

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻകൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഈടാക്കുന്നില്ല. ഉപഭോക്താവിന് ആവശ്യമായ തുക ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ലോൺ മുഴുവനായും തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ-കാൽക്യൂലെറ്റഡ് ഇ എം ഐ നിരക്കുകൾ

Rate
5 Yrs
4 Yrs
3 Yrs
10.50%
2149
2560
3250
11.00%
2174
2584
3273
11.50%
2199
2608
3297
12.00%
2224
2633
3321
12.50%
2249
2658
3345
13.00%
2275
2682
3369
13.50%
2300
2707
3393
14.00%
2326
2732
3417
14.50%
2352
2757
3442
15.00%
2378
2783
3466

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ തരങ്ങൾ

പി എൻ ബി വിവാഹ വായ്‌പ്പാ

വിവാഹം, മറ്റുള്ള വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സാധാരണകാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. ഈ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതിയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ

ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ചില ഇളവുകൾ ഉണ്ട്. അവർക്കു ലളിതമായ നടപടി ക്രമത്തിലൂടെ സ്വർണ്ണ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ഡോക്ടർസ്നു

ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വ്യക്തിപരവും ജോലിയുമാറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിയ്ക്കുന്നു

പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ

പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ, ചികിത്സ തുടങ്ങി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. ഈ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതിയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുക.

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

നിലവിൽ ഉള്ള ലോൺ മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലേക് മാറ്റുന്നതിന് ആണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശേഷം പുതിയ വ്യക്തി ആയിരിക്കും പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചു അടക്കുന്നത്. അപേക്ഷകന് പുതിയ കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കോടും കൂടെ മറ്റൊരു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിച്ചതിനു ശേഷവും അപേക്ഷകന് പണം ആവശ്യം ആയി വരും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപേക്ഷകന് പേർസണൽ ലോൺ മേലെ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള സംവിധാന ഉണ്ട്.

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

  • നേരിട്ട് പേർസണൽ ലോൺ രേഖകളും ആയി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു.
  • പി എൻ ബി വെബ് പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക പേർസണൽ ലോൺ റഫറൻസ് നമ്പർ നൽകിയാൽ മതിയാകും.

പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. , പേജിൽ കാണുന്ന അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക
ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.
ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമത്തിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
പേർസണൽ ലോൺ ബന്ധപ്പെട്ടു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഏതു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഉപഭോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്


പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
നേരിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈനായി ആയി ഡയൽ എ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയോ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് എവിടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ടും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്  പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര വയസു പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം?
കുറഞ്ഞത് 21 വയസ് പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക .

✅ എത്ര വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം?
60 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക എത്ര ആണ് ?
50000 രൂപ ആണ് കുറഞ്ഞ പേർസണൽ ലോൺ തുക.

✅ എത്ര രൂപ വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും ?
10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഡോക്ടർസ് നു 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ് ?
 ആധാർ കാർഡ, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ്, ഫോട്ടോകൾ , വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

✅ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ ഫീസ് എത്ര ആണ് ?
ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ ആണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേര്സൺല ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്.

✅ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം ?
സ്വയം തൊഴിലിന്റെ ഐടിആർ രേഖകൾ, ൩ വർഷത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ സമർപ്പിച്ചു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി എത്ര നാൾ ആണ് ?
60 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

✅പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സിബിൽ സ്കോർ എത്ര ആണ് ?
750 ഉം അതിനു മുകളിലും ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സിബിൽ സ്കോർ.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്യൂലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ തവണ കണക്കു കൂട്ടാവുന്നതാണ്.

✅ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അടക്കാം ?
എല്ലാ മാസവും ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ തവണ അടക്കേണ്ട തുക അകൗണ്ടിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും ഇ എം ഐ അടക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ തവണകൾ എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി അടക്കാം?
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് അറിയുന്നതിന് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് ഉള്ള ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

✅ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം?
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് വഴി പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ സന്ദർശിചു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴിയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങൾ ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

✅ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ?
പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

✅ പി എൻ ബി പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാം ?
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയുന്നതിന് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും. ഡയല് എ ബാങ്ക് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

Table of Contents

Menu